Yarışma Şartnamesi

Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması H.1438 / M.2017 yılında Türkiye de Türkçe, Dünya genelinde ise İngilizce dilinde düzenlenecektedir. YarışmaTürkçe dilinde 4 farklı Kur’an-ı Kerim Mealinden ortak yapılacaktır (Bknz.Tablo-1). İngilizce dilinde ise “The Majestic Quran: An English Rendition of its Meanings” adlı eserden yarışma yapılacaktır. Yarışma, Türkçe dilinde 7 (yedi) farklı kategoride, İngilizce dilinde ise tek kategori olmak üzere toplamda 8 (sekiz) farklı kategoride düzenlenecektir. Sınavda yazılı olarak sorulacak çoktan seçmeli sorular ile (test) yarışmacıların sıralaması belirlenecektir. Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar www.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca, yarışmacılara E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Sorumlu olunan mealler

1-Feyzü’l-Furkân Kur’ân-ı Kerîm Meali – Hasan Tahsin Feyizli
2-Kur’an-ı Kerim Meali – Türkiye Diyanet Vakfı
3-Kuranı Hâkim ve Meali Kerim – Hasan Basri Çantay
4-Kur’an-ı Kerim Meali – Ömer Nasuhi Bilmen

Not:Çalışma kitabı* veya yukarıdaki meallerden herhangi birine çalışılması yeterlidir.
*Çalışma kitabı kategorilere göre sorumlu olunan surelerin mealleri ve örnek sorulardan oluşmaktadır.
2.Yarışma Düzenleme Kurulu

Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması, bilgi ve kültür yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur.
3. Yarışma Sınavı

Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması’nda ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.
4. Yarışma Sınav Merkezleri

Yazılı Sınavlar: İl yarışma heyetleri, 15 veya daha fazla yarışmacının katıldığı bir bölgede gönüllü gözetmen sayısına bağlı olarak yazılı sınavı gerçekleştirir.

Online Sınavlar: Online sınava katılacak yarışmacılarımız interneti olan herhangi bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan yarışmaya katılabilecektir.

 

B. YARIŞMA ORGANİZASYONU

Yarışma, Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilmektedir. Yarışma; illerde proje ortağı kulüplerin (Kulüplerin/Vakıfların/Derneklerin) işbirliği ile organize edilmektedir.
C. YARIŞMANIN AMACI

1. Toplumun her kesimini, Allah’ın son mesajı ile buluşturarak Allah’ın rızasını kazanmak,
2. Kur’an’ı anlayarak, okuma konusunda farkındalık ve kamuoyu oluşturmak,
3. Toplumun Kur’an algısını, Allah’ın “oku” emrindeki muradına muvafık hale getirmek,
4. H.1438 / M.2017 yılı içerisinde, Kur’an-ı Kerim Mealinin okunmasını ve Allah’ın Kelamı olan Kuran-ı Kerim’in hayata tatbik edilmesini teşvik amacıyla düzenlenmektedir.
5. Ayrıca, yarışmamız okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine, insanlarımızın sahih kaynaklarla buluşmasına bir nebze de olsa katkı sağlamaktır.
D. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURU 1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Konular

Yarışma 8 (sekiz) farklı kategoride yapılacaktır. A, B, C, D, E, F ve G Kategorileri Türkçe dilinde, H kategorisi ise İngilizce dilinde yapılacaktır. Kategorilerin detaylı açıklaması aşağıdadır.
A Kategorisi: (120 Sayfa):1 Ocak 2017 Tarihi esas alınarak, 10 yaşından küçük olanlar, (01.01.2007 tarihinden sonra doğanlar.)

A Kategorisinin Sorumlu Olduğu Sureler: 1. Fatiha 36. Yasin 43. Zuhruf 44. Duhan 45. Casiye 46. Ahkaf 47. Muhammed 48. Fetih 49. Hucurat 50. Kaf 51. Zâriyat 52. Tur 53. Necm 54. Kamer 55. Rahman 56. Vakıa 57. Hadid 58. Mücadele 59. Haşr 60. Mümtehine 61. Saff 62. Cum’a 63. Münafikun 64. Tegabün 65. Talak 66. Tahrim 67. Mülk 68. Kalem 69. Hakka 70. Mearic 71. Nuh 72. Cin 73. Müzzemmil 74. Müddessir 75. Kıyamet 76. İnsan 77. Mürselat 78. Nebe 79. Naziat 80. Abese 81. Tekvir 82. İnfitar 83. Mutaffifin 84. İnşikak 85. Büruc 86. Tarık 87. A’la 88. Gaşiye 89. Fecr 90. Beled 91. Şems 92. Leyl 93. Duha 94. İnşirah 95. Tin 96. Alak 97. Kadir 98. Beyyine 99. Zilzâl 100. Adiyat 101. Kari’a 102. Tekasür 103. Asr 104. Hümeze 105. Fil 106. Kureyş 107. Ma’un 108. Kevser 109. Kâfirun 110. Nasr 111. Tebbet 112. İhlas 113. Felak 114. Nas
B Kategorisi: (180 Sayfa): 1 Ocak 2017 Tarihi esas alınarak, 10-14 yaş arası, ( 01.01.2003 – 31.12.2006 tarihleri arası doğanlar.)
B Kategorisinin Sorumlu Olduğu Sureler: 1. Fatiha 25. Furkan 26. Şuara 27. Neml 28. Kasas 29. Ankebut 30. Rum 31. Lokman 32. Secde 33. Ahzab 34. Sebe 35. Fatır 36. Yasin 37. Saffat 38. Sad 39. Zümer 40. Mü’min 41. Fussilet 42. Şura 43. Zuhruf 44. Duhan 45. Casiye 46. Ahkaf 47. Muhammed 48. Fetih 49. Hucurat 50. Kaf 51. Zâriyat 52. Tur 53. Necm 54. Kamer 55. Rahman 56. Vakıa 67. Mülk 78. Nebe
C Kategorisi: (270 Sayfa): 1 Ocak 2017 Tarihi esas alınarak, 14-19 yaş arası, ( 01.01.1998 – 31.12.2002 tarihleri arası doğanlar.)

C Kategorisinin Sorumlu Olduğu Sureler: 1. Fatiha 13. Ra’d 14. İbrahim 15. Hicr 16. Nahl 17. İsra 18. Kehf 19. Meryem 20. Taha 21. Enbiya 22. Hac 23. Mü’minun 24. Nur 25. Furkan 26. Şuara 27. Neml 28. Kasas 29. Ankebut 30. Rum 31. Lokman 32. Secde 33. Ahzab 34. Sebe 35. Fatır 36. Yasin 37. Saffat 38. Sad 39. Zümer 40. Mü’min 41. Fussilet 42. Şura 43. Zuhruf 44. Duhan 45. Casiye 46. Ahkaf 48. Fetih 56. Vakıa 67. Mülk 78. Nebe
D Kategorisi: (400 Sayfa):1 Ocak 2017 Tarihi esas alınarak, 19-30 yaş arası, ( 01.01.1987 – 31.12.1997 tarihleri arası doğanlar.)

D Kategorisinin Sorumlu Olduğu Sureler: 1. Fatiha 2. Bakara 3. Âl-i İmran 4. Nisa 5. Maide 6. En’âm 7. A’raf 8. Enfal 9. Tevbe 10. Yunus 11. Hud 12. Yusuf 13. Ra’d 14. İbrahim 15. Hicr 16. Nahl 17. İsra 18. Kehf 19. Meryem 20. Taha 21. Enbiya 22. Hac 23. Mü’minun 24. Nur 25. Furkan 36. Yasin 48. Fetih 56. Vakıa 67. Mülk 78. Nebe 79. Naziat 80. Abese 81. Tekvir 82. İnfitar 83. Mutaffifin 84. İnşikak 85. Büruc 86. Tarık 87. A’la 88. Gaşiye 89. Fecr 90. Beled 91. Şems 92. Leyl 93. Duha 94. İnşirah 95. Tin 96. Alak 97. Kadir 98. Beyyine 99. Zilzâl 100. Adiyat 101. Kari’a 102. Tekasür 103. Asr 104. Hümeze 105. Fil 106. Kureyş 107. Ma’un 108. Kevser 109. Kâfirun 110. Nasr 111. Tebbet 112. İhlas 113. Felak 114. Nas

E Kategorisi: (400 Sayfa):1 Ocak 2017 tarihi esas alınarak, 30 yaşından büyük olanlar, (31.12.1986 tarihi ve bu tarihten önce doğanlar)

E Kategorisinin Sorumlu Olduğu Sureler: D Kategorisinin sorumlu olduğu sureler ile aynıdır.
F Kategorisi/İhtisas Kategorisi: (400 Sayfa):  Resmi veya fahri din görevlileri (imamlar, müezzinler, Kur’an kursu hocaları, vaizler vs.), ilahiyat mezunları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri bu kategoride yarışacaklardır. Bu meslek dallarında şu anda çalışan, belirli bir süre çalışmış olan veya emekli olanların tamamı için geçerlidir. Ayrıca, kendini bu alan da yeterli gören diğer yarışmacılarımızda bu alanda sınava girebilirler.

NOT: 2 yıllık İlahiyat ön lisans öğrencileri, 2 yıllık İlahiyat ön lisans mezunları, 4 yıllık İlahiyat öğrencileri ve 4 yıllık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğrencileri bu kategoriye dâhil değildir. Bu kişiler yaşlarına uygun kategorilerde yarışacaklardır.

F Kategorisinin Sorumlu Olduğu Sureler: D Kategorisinin sorumlu olduğu sureler ile aynıdır.
G Kategorisi: (400 Sayfa):  Yarışmaya Türkçe dilinde online (internet üzerinden) katılacak olanlar, bu kategoride yarışacaklardır. Bu kategoride yaş sınırı bulunmamaktadır.

G Kategorisinin Sorumlu Olduğu Sureler: D Kategorisinin sorumlu olduğu sureler ile aynıdır.
H Kategorisi: Yarışmaya İngilizce dilinde online (internet üzerinden) katılacak olanlar. Bu kategoride yaş sınırı bulunmamaktadır.

H Kategorisinin Sorumlu Olduğu Sureler: D Kategorisinin sorumlu olduğu sureler ile aynıdır.

 

2. Yarışma Katılım Bilgileri

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır)
Sınava katılım ücretsiz olmakla beraber, yarışmacılar kitaplarını kendileri temin edecektir.
Yarışma sınav merkezleri, başvuru yoğunluğuna göre (15 ve üzeri başvuru) belirlenebilecektir. İllerdeki Proje Ortakları sınav merkezi açmaya ve sınav merkezi açılamayan ilçelerdeki yarışmacıları, il sınav merkezine ya da yakın bir ildeki yarışma sınav merkezine yönlendirme konusunda yetkilidir.
Yarışma Sınav Merkezleri, yarışmacılara e-posta ve SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.
Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 19 Şubat 2017 Pazar günüdür.
NOT:

Yarışmaya;
• Server Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
• Soru Hazırlama Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
• Yarışma Düzenleme Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.

 

ÇEKİLİŞLE ÖDÜLLER: Sınava katılıp 50 ile 75 puan arası alan yarışmacılar arasından çekilecek kura ile 5 kişiye, 75 ile 100 puan arası alan yarışmacılar arasından çekilecek kura ile de 5 kişiye olmak üzere toplam 10 kişiye Umre Seyahati veya Dosta Yolculuk ödülü verilecektir.
İl veya merkezi ödüllerden Umre Seyahati kazanan yarışmacılar ile G ve H Kategorileri yarışmacıları kura çekimine katılamayacaktır.

Proje Ortağı Kulüpler (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde A, B, C, D ve E kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki kulüp, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödüllerini yarışma sitesinden takip edebilirsiniz. (F, G ve H kategorilerinde yarışanlara il bazında ödül verilmeyecektir.)

Not: Yarışma kapsamındaki tüm Umre Seyahati ödüllerinde oluşabilecek ek vergiler ödül kazanan yarışmacılara aittir.

 

  1. ÇEKİLİŞLE ÖDÜLLER:
   Sınava katılıp 50 ile 75 puan arası alan yarışmacılar arasından çekilecek kura ile 5 kişiye, 75 ile 100 puan arası alan yarışmacılar arasından çekilecek kura ile de 5 kişiye olmak üzere toplam 10 kişiye Umre Seyahati veya Dosta Yolculuk ödülü verilecektir. İl veya merkezi ödüllerden Umre Seyahati kazanan yarışmacılar ile G ve H Kategorileri yarışmacıları kura çekimine katılamayacaktır.
  2. MERKEZİ ÖDÜLLER:
   A-B-C-D-E-F Kategorileri İçin
   Birincilere: 2 Umre + 2500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 2500 TL veya 9.000 TL
   İkincilere: 2 Umre + 1500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 1500 TL veya 8.000 TL
   Üçüncülere: 2 Umre + 500 TL veya 2 Dosta Yolculuk + 500 TL veya 7.000 TL
   4.-10. Olanlara: Apple iPad Air 16GB 9.7″ Wi-FiG-H Kategorileri İçinBirinciye: Apple iPad Air 16GB 9.7″ Wi-Fi + 4G
   İkinciye: Apple iPad Air 16GB 9.7″ Wi-Fi
   Üçüncüye: Apple iPad Mini 16 GB 9.7″ Wi-Fi

 

 1. İl ÖDÜLLERİ:​
  Proje Ortağı Kulüpler (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde A, B, C, D ve E kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki kulüp, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödüllerini yarışma sitesinden takip edebilirsiniz. (F, G ve H kategorilerinde yarışanlara il bazında ödül verilmeyecektir.).Not: Yarışma kapsamındaki tüm Umre Seyahati ödüllerinde oluşabilecek ek vergiler ödül kazanan yarışmacılara aittir.

 

F. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE TARİHLERİ

A, B, C, D, E ve F kategorilerinin sınavları www.ufkayolculuk.com web sitemizde yayınlanacak sınav merkezlerinde, 26 Mart 2017 Pazar Saat: 10.00′ da (TSİ) tüm merkezlerde aynı anda yapılacaktır.
G Kategorisi sınavı www.ufkayolculuk.com web sitemiz üzerinden 26 Mart 2017 Pazar Saat: 10.00′ da (TSİ) yapılacaktır.
H Kategorisi sınavı www.ufkayolculuk.com web sitemiz üzerinden 2 Nisan 2017 Pazar Saat: 18.00′ de (UTC) yapılacaktır.

 

G. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışmacılar sınava resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı veya Pasaport) ile katılacaklardır.
Yarışmacılar, cep telefonu, kaynak kitap, sözlük ve herhangi bir şekilde not vb. araç ve gereçlerden hiçbirini yanlarında bulunduramayacaktır.
Yarışmacılar, yarışma günü sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonunda hazır olacaklardır.
Yarışmacılar, sınav salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.
Sorular A ve B Kategorileri için 4 çoktan seçmeli seçenekli, diğer kategoriler için 5 çoktan seçmeli seçenekli olacaktır.

 

H. YARIŞMA KİTABI VE SINAVI:

Sınav değerlendirmesinde “Değerlendirme Yönergesi” dikkate alınacaktır.
Yarışma sonrası kitapçıklar, katılımcılarda kalacak, sadece optik cevap formları toplanacaktır. Sınav sonrasında, optik cevap kâğıtları değerlendirilmek üzere, yarışma organizatörü Server Gençlik ve Spor Kulübü genel merkezine gönderilecektir. Cevap anahtarı 27 Mart 2017 Pazartesi günü Saat 20.00 de www.ufkayolculuk.com adresinden yayınlanacaktır.
İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu, sınavda kuralların ihlal edilmesi halinde, yarışmacının yarışma dışı bırakılmasına tutanak tutarak karar verebilir.
Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname, program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Yarışma Düzenleme Kurulu uygun gördüğü şartlarda yarışmanın iptaline, ertelenmesine veya bir sınav merkezinin sınavının iptaline karar verebilir.
Sınav soruları iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümdeki sorular yarışmacının puanını belirlerken, ikinci bölümdeki sorular yarışmacının kendisiyle aynı puan alanlar arasındaki sıralamasını belirleyecektir. (İkinci bölümdeki sorular puana etki etmeyecektir) Aynı puana sahip olup; ikinci bölümde de eşit doğru yapanların olması durumunda, yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise kura çekilecektir.

 

Kategorilere Göre Soru Miktarı

 

Kategoriler
Birinci Bölüm (Puanlama Soruları)
İkinci Bölüm (Sıralama Soruları)
Toplam
Sınav Süresi
A Kategorisi
90 Soru
30 Soru
120 Soru
120 Dakika
B Kategorisi
100 Soru
40 Soru
140 Soru
120 Dakika
C Kategorisi
120 Soru
40 Soru
160 Soru
120 Dakika
D Kategorisi
130 Soru
50 Soru
180 Soru
120 Dakika
E Kategorisi
130 Soru
50 Soru
180 Soru
120 Dakika
F Kategorisi
150 Soru
50 Soru
200 Soru
120 Dakika
G Kategorisi
130 Soru
50 Soru
180 Soru
120 Dakika
H Kategorisi
130 Soru
50 Soru
180 Soru
120 Dakika

I. SINAV DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Birinci bölümdeki sınav sorularının puanlanması aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

 

1. Puanlama:

Tüm kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.

 

 1. 6 kategori (A, B, C, D, E, F) ayrı ayrı ele alınacaktır.
 2. Sınav sonucuna göre “Puan Sıralaması” ve “Ödül Sıralaması” sıralaması olmak üzere 2 ayrı sıralama yapılacaktır. Ödüller yarışmacılara ödül sıralamasına göre verilecektir
 3. Puanları eşit olan yarışmacılarda sıralama yapılırken, ikinci bölümde yapmış oldukları net sayısına bakılacaktır. Doğru sayılarının da eşit olması durumunda, adaylar arasında yaşı küçük olan sıralamada üstte yer alacaktır.
 4. Her soru kendi içerisinde değerlendirilip yüzdelik dilimi hesaplanacaktır.
 5. Yanlış cevap verilen 4 soru 1 doğru cevabı silmektedir.

 

 1. Hesaplanan bu yüzdelik dilimine göre aşağıdaki puanlama sistemi uygulanacaktır.
  1. i. %3 e kadar 10 puan
   ii. % 3-6 arası 9,5 puan
   iii. % 6-10 arası 9 puan
   iv. %10-14 arası 8,5 puan
   v. %14-18 arası 8 puan
   vi. %18-22 arası 7,5 puan
   vii. %22-26 arası 7 puan
   viii. %26-30 arası 6,5 puan
   ix. %30-35 arası 6 puan
   x. %35-40 arası 5,5 puan
   xi. %40-45 arası 5 puan
   xii. %45-50 arası 4,5 puan
   xiii. %50-55 arası 4 puan
   xiv. %55-60 arası 3,5 puan
   xv. %60-100 arası 3 puan

 

 

2. Derecelendirme:

Kategorilerin derecelendirmeleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
A, B, C, D, E, F Kategorileri için Derecelendirme: (Türkçe sınavlar)
a. Derecelendirme Puanlama sırası ve Ödül Sırası olarak iki alanda, Türkiye, İl, İlçe, Okul şeklinde 4 ayrı kategoride olacaktır.
G Kategorisi için Derecelendirme: (Türkçe online sınav)
a. Derecelendirme Puanlama sırası ve Ödül Sırası olarak iki alanda, Dünya, Türkiye, İl, İlçe şeklinde 4 ayrı kategoride olacaktır.
H Kategorisi için Derecelendirme: (İngilizce online sınav)
a. Derecelendirme Puanlama sırası ve Ödül Sırası olarak iki alanda, Dünya, Ülke şeklinde 2 ayrı kategoride olacaktır.

 

Yarışma sonuçları, 14 Nisan 2017 Saat: 20.00’de www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. İtirazların tamamlanması sonucunda Kesin Sınav Sonuçları 21 Nisan 2017 Saat: 20.00’de aynı web adresinden yayınlanacaktır. Türkiye ve İl ödülleri kesin sınav sonuçlarına göre verilecektir.

 

Türkiye geneli ödülleri, 06 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 20.00’da Konya’da yapılacak olan ödül gecesinde sahiplerine takdim edilecektir. Ödül gecesinin düzenleneceği adres www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. İlk 3’e girenlerin yol ücretleri ildeki proje ortağı kulübümüz/derneğimiz tarafından karşılanacaktır.
İl geneli ödülleri, İl Sınav Düzenleme Kurulu tarafından Mayıs ayı içerisinde kazananlara takdim edilecektir. Ödül takdim merkezleri il sınav komisyonları tarafından duyurulacaktır.
Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacılar ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini kendilerinin yapması gerekmektedir. (Kayıt aşamasında telefon bilgisinin doğru girilmesi yarışmacının sorumluluğundadır Aksi takdirde 7 Haziran 2017’ten sonra hak iddia edemeyeceklerdir.)

 

Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Server Gençlik ve Spor Kulübü şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

1. Yarışmanın Sahibi:

Server Gençlik ve Spor Kulübü

 

2. Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren:

Server Gençlik ve Spor Kulübü Yarışma Komisyonu

 

3. Yarışma Düzenleme Kurulu Üyeleri (Server GSK Yarışma Komisyonu Üyeleri):

Berg Göktürk D.
Gökcan Eray
Muhammet Safa Hastürk
Muhammet Kemal Çakıcı
Muhammed Osman Özaslan
Kerim Türe
Muhammet Hasan Arıkan
Mustafa Semih Şen
Sadettin Tuncay
Fatih Arslan
Mücteba O. Gümüş
Onur Ocakdan
Bekir S. Çankaya
Kadir Yılmaz
Hasan Türker
Ali Mazı
Kemal Davutoğlu
Vahap Özmen
Ahmet Esad Ekentok
M. Mustafa Meral
Burak Keskin
Murat Orcan

 

4. Soru Hazırlama Kurulu:

Yarışma soruları, yarışma komisyonu tarafından belirlenen komisyonca hazırlanacaktır. Komisyonun isimleri yarışma sonrasında açıklanabilecektir.

 

M. BİLGİ – İLETİŞİM

Adres : Küçük Çamlıca Mah. İkizler Sok. İkizler Çıkmazı No:1 Üsküdar/İSTANBUL
Web : www.ufkayolculuk.com
E-posta : bilgi@ufkayolculuk.com

 

N. Proje Ortağı Kulüplerimiz/Derneklerimiz

 

İl Temsilci Ad Soyad Kulüp/Dernek Bilgileri
Adana Kubilay ÖZDEMİR Adana Keşşaf Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Adıyaman Yakup İLYA Safvan Eğitim, Çevre, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Afyonkarahisar Mehmet KAHRAMAN Necat Gençlik ve Spor Kulübü
Ağrı Süleyman UĞURLU Ağrı Çevre, Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü
Amasya Nihat SARI Nehir Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Ankara Ahmet YAZANEL Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Antalya Adem AYDIN Antalya Dinamik Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü
Artvin Hüseyin KANTAR Artvin Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Aydın Emrah DEMİR Aktif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Balıkesir Ahmet Fazıl GÜR Balıkesir Vitamin Gençlik Kulübü
Bilecik Turgay BİRGÜL Şeyh Edebali Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Bingöl Hasan SALTUK Muş, Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü (MUŞÇEV)
Bitlis Yavuz ALTUVAN Van, Bilge Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü (BİLDER)
Bolu Muhammet PERÇİN Kartalkaya Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Burdur Serdar ALBAYRAK Hayat Sosyal Gelişim, Gençlik ve Spor Kulübü
Bursa Salih ASLAN İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Çanakkale Serdar BAL Çanakkale Sosyal Gelişim, Spor ve İzcilik Kulübü
Çankırı Osman Nuri UÇAK Çankırı Çevre Kültür Derneği
Çorum M. Zahid Ay Çorum Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü
Denizli Ali AKYÜZ Asil Gençlik Spor ve İzcilik Kullubü
Diyarbakır Mehmet KARAKOÇ Coşku Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği
Edirne İsmail ÇELİK Edirne Balkan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Elazığ Gürkan ÖZTÜRK Elazığ Eğitim ve Çevre Derneği İzcilik Kulübü
Erzincan Ahmet Cemal KÜTÜK Erzurum Kotku Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Erzurum Taha TOPCU Kotku Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Eskişehir Çetin LİNÇ Fatih Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Gaziantep Mehmet ŞAHAN Seyyah Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Giresun Hüseyin Avni Kuru Çotanak Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Gümüşhane Orhan FAZLIOĞLU Ahmet Ziyaüddin Gümüşhane Vakfı
Hakkari İlhami İLCİ Van, Bilge Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü (BİLDER)
Hatay Lütfi TAKCI Hatay Kaşifan Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Isparta Gültekin BASMACI Gülistan Derneği
Mersin Hamza YAMAN Dora Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
İstanbul Fatih KARAKURT İstanbul Bağcılar Güçlüder Genclik Spor ve İzcilik Kulübü
İzmir Muttalip ÖZKUL Asil Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Kars İsmail KARACA Şehristan Gençlik ve Spor Kulübü
Kastamonu Fatih ÖZDEN Karabük İlim, Kültür Derneği
Kayseri Muharrem ÖNVER Pozitif Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Kırklareli Ümit ASLAN Kırklareli İnsani Değerleri Yaşatma Derneği
Kırşehir Habip AVCI Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Kocaeli Yakup ÜNAL Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Konya Orhan İNAL Konya İrfan Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği
Kütahya Bahadır BİÇER Zinde Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Malatya Hulusi ARIKAN Öncü Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Manisa İbrahim GÜMÜŞ Sancak Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Kahramanmaraş İzzettin PAK Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Mardin İbrahim KERELTİ Mardin Tarih, Çevre, Gençlik ve Spor Kulübüü
Muğla Cemil ÇETİN Fethiye Akdeniz çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Muş Ömer MİRZE Muş, Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü (MUŞÇEV)
Nevşehir Muharrem ÇALİK Asım Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Niğde Hüsmen Gazi KARACA Cevher Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Ordu Sinan AKYÜREK Ordu İdeal Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Ordu/Fatsa Ali DERE Ordu İdeal Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Ordu/Ünye H. İbrahim UYGUR Ordu İdeal Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Rize Fatih DAĞDELEN Rize Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Sakarya Alaaddin AĞCADAĞ Sakarya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Samsun Yusuf ERTÜRK Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Siirt Ahmet Hamdi BENER Siirt, İlim Çevre Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Sinop Şükrü ERALTANL Sinop İlim Yayma Cemiyeti
Sivas Feramuz YILMAZ Sivas Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Tekirdağ Hüseyin TANATMIŞ Tekirdağ Sosyal Gelişim Derneği
Tokat Bünyamin GÜRBÜZ Deha Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Trabzon Cevdet DEMİRTAŞ Rize Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Tunceli Sacit TÜRKEL Elazığ Eğitim ve Çevre Derneği
Şanlıurfa Sinan KABA Coşanlar Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Uşak Mehmet Ali DEMİR Çevka Uşak Çevre Kültür ve Ahlak Derneği
Van İlhami İLCİ Bilgi Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Yozgat Tayfur EROL Yozgat Sosyal Gelişim, Gençlik ve Spor Kulübü
Zonguldak Hüseyin KURT Zonguldak Sosyal Gelişim Derneği
Aksaray Musa ERDOĞAN Aksaray Çevre, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü
Bayburt Hacı Ali POLAT Bayburt Eğitim Çevre Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (Bay-Çed)
Karaman Yüksel IŞIK Karaman Ahlak Kültür ve Çevre Derneği(Akçev)
Kırıkkale İlker AKGÜN Kırıkkale Kale Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Batman Nizamettin YARBA Siirt, İlim Çevre Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği
Şırnak Serkan DURMAZ Mardin Tarih Çevre,İzcilik Ve Spor Kulübü
Bartın Engin ÜRE Karabük İlim, Kültür Derneği
Ardahan Osman ERDEM Kars Şeristan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü
Iğdır Şükrü İsmail İPEK Ağrı Çevre, Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü
Yalova İbrahim SABUNCU Yalova Sogel Sosyal Gelişim Derneği
Karabük Yunus GÖK Karabük İlim, Kültür Derneği
Kilis Mustafa Esad SÖNMEZ Kilis Kaşif Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü
Osmaniye Mehmet MERGAN Ahlak Kültür Çevre Derneği (Akçev)
Düzce Ömer ÖZEL Düzce Seri Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü

 

 

Alıntı ve Kaynak: http://www.ufkayolculuk.com/